Algemene Rekenkamer: Zorgen over de Belastingdienst

Van veel beleid van het kabinet is onduidelijk wat de effecten ervan voor de samenleving zijn. Dat concludeert Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, op Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer. Daarnaast is de Rekenkamer kritisch over de ontwikkelingen binnen de Belastingdienst. ‘Van alle ministeries heeft het ministerie van Financiën de meeste onvolkomenheden.’