Antwoord op Kamervragen over belastingontwijking

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het artikel ‘Malta branded “Panama of Europe” after anonymous tip-off’.