Autoriteit Woningcorporaties verwijt KPMG-accountant nalatigheid

De Autoriteit Woningcorporaties (AW) verwijt een KPMG-accountant dat hij de controle van de Rotterdamse woningcorporatie Humanitas veel te oppervlakkig heeft uitgevoerd. Daardoor zijn allerlei problemen over het hoofd gezien. Dat bleek vrijdag bij de behandeling van de tuchtklacht die de toezichthouder op de corporatiesector heeft ingediend bij de Accountantskamer, schrijft het FD.

Problemen

Humanitas Huisvesting is de afgelopen jaren in de problemen geraakt. Grote financiële tekorten hebben ertoe geleid dat de corporatie in 2017 overgenomen moest worden door een Rotterdamse corporatie: Woonbron.

Ontbreken basisadministratie

De problemen bij Humanitas Huisvesting kwamen aan het licht toen de woningcorporatie in 2016 werd losgemaakt van Humanitas Rotterdam, de zorgorganisatie met wie de corporatie jarenlang had samengewerkt. De twee organisaties werden door één bestuur en één raad van commissarissen bestuurd. De Autoriteit Woningcorporaties constateerde dat Humanitas Huisvesting in de periode 2011-2015 vooral de activiteiten van de zusterorganisatie subsidieerde, en dat een ‘deugdelijke basisadministratie’ ontbrak. De corporatie stond daarnaast al sinds 2013 onder verscherpt toezicht vanwege financiële problemen.

Verslechterde verhouding

De KPMG-accountant controleerde de jaarrekeningen van 2011 en 2014. De verhouding tussen hem en het bestuur van Humanitas werd daarna slechter. De tekortkomingen in de administratie en de financiële tekorten bleken moeilijke gespreksonderwerpen. In 2014 besloot het bestuur om de jaarrekening op tal van punten te corrigeren. Dat dwong de accountant om zijn goedkeurende verklaring bij de jaarrekening in te trekken.

Tekort geschoten

De advocaat van AW betoogde afgelopen week dat de accountant op diverse punten tekort was geschoten. Hij had beter moeten kijken naar de innige relatie tussen de corporatie en de zorginstelling en de financiële risico’s daarvan. Verder verwijt hij de accountant niet voldoende aandacht te hebben besteed aan de slechte administratie bij Humanitas. Als hij dat wel had gedaan, dan had hij kunnen constateren dat een deel van de huurcontracten ontbrak. Ook zag hij over het hoofd dat Humanitas over een deel van zijn liquide middelen niet kon beschikken, omdat ABN Amro daar beslag op had gelegd.

Niet de schuld van accountant

De advocaat van de Accountant stelt hier tegenover dat de corporatie weliswaar in zwaar weer verkeerde, maar dat dit niet de schuld is van de accountant. Hij was namelijk geen beleidsbepaler of bestuurder. Hij moest letten op de getrouwheid van de jaarrekening. Volgens de advocaat heeft hij dat gedaan. Dat er een nauwe relatie bestond tussen de corporatie en zorginstelling was al jaren het geval en vormde niet per se een groot risico. Verder viel destijds niet af te leiden dat Humanitas niet vrijelijk over zijn tegoeden bij ABN Amro kon beschikken. De advocaat verwijt de AW vooringenomenheid.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • JaNee
Share this post