Banken maken oneigenlijk gebruik uitzondering bonusregel

Banken en verzekeraars maken verkeerd gebruik van de uitzonderingen op het bonusplafond van 20 procent van het vaste salaris. De uitzonderingsbepaling in de beloningswet is uitsluitend bedoeld voor exceptionele banen, zoals ICT’ers en niet voor reguliere bancaire banen. Dat schrijft het FD op basis van een brief van minister Wopke Hoekstra (Financiën).

Schrappen uitzonderingen

De minister wil de financiële sector op de vingers tikken en dreigt met het schrappen van de uitzondering die het mogelijk maakt meer te betalen dan het bonusplafond. Ook wil hij in de wet vastleggen dat een deel van het vaste salaris bij bankiers en verzekeraars wordt gevorderd in geval van staatssteun. Tot dusver bleef dit beperkt tot het variabele deel van de beloning. Hij nodigt belanghebbenden uit om hierover mee te denken.

Financiële crisis

Nederland is met een bonusplafond van 20 procent strenger dan de rest van Europa. Om die reden had de vorige minister van Financiën een onderzoek uitgezet naar de effectiviteit. Ook is bekeken of dit bonusplafond negatief uitpakt voor het vestigingsklimaat en de aantrekkelijkheid van de sector als werkgever. De relatief hoge variabele beloning wordt namelijk als belangrijkste oorzaak van de financiële crisis in 2008 beschouwd.

Risico’s

Een hoger bonusplafond leidt tot significant hogere bereidheid om risico’s te nemen. De effecten hiervan zijn het sterkst in Duitsland, maar minder uitgesproken in Nederland en de Verenigde Staten, blijkt uit het onderzoek. Daarnaast zegt 49 procent van de ondervraagde Nederlandse bankiers dat door overheid afgedwongen lagere bonussen leiden tot een betere bescherming van het klantbelang.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • JaNee
Share this post