Banken nog niet klaar voor nieuwe boekhoudregels

Per januari 2018 moeten de nieuwe boekhoudregels IFRS 9 ingevoerd zijn. Elf van de twintig door de ECB en DNB onderzochte banken zijn pas in de ontwerpfase. Ze hebben moeite met het vinden van benodigde data en het vrijmaken van voldoende capaciteit om de regels intern door te voeren.