Beheerste vernieuwing Belastingdienst

Daarbij staat de Belastingdienst voor uitdagingen die complex en hardnekkig zijn. Dit meldt de staatssecretaris van Financiën in een brief die afgelopen donderdag aan de Tweede Kamer is verzonden.

Aanpak

De vernieuwing van de Belastingdienst blijft nodig, bevestigen zowel de Commissie Onderzoek Belastingdienst als een externe second opinion. In lijn met de aanbevelingen gaat de aanpak van de veranderingen gefaseerd en stapsgewijs gebeuren. Voorop staat namelijk dat iedereen zijn belastingen kan blijven betalen en zijn toeslagen ontvangen. Door zo te vernieuwen kan tussentijds sneller en makkelijker bijgestuurd worden. Staatssecretaris Snel van Financiën licht toe: “Het is belangrijk een goede balans te vinden tussen de vernieuwing enerzijds en de beheersbaarheid anderzijds”.

Uitvoerbaarheid

Andere aandachtspunten voor de Belastingdienst blijven de uitstroom van medewerkers en verouderde ICT-systemen. De uitvoerbaarheid van de vernieuwingen heeft dan ook de speciale aandacht van de staatssecretaris. Los van de bestaande projecten zal in 2018 wordt gestart met vijf nieuwe projecten op de processen bezwaar, inning en auto.

The post Beheerste vernieuwing Belastingdienst appeared first on Nextens.