Belanghebbenden kunnen stem laten horen over vliegtaks

Het kabinet wil per 2021 een vliegbelasting invoeren. Dit gaat om een Europese belasting op luchtvaart, een nationale belasting per vliegtuig of een nationale belasting per vertrekkende passagier.

Internetconsultatie

Belanghebbenden kunnen van 5 juli tot en met 5 september via internetconsultatie.nl suggesties geven op de verschillende varianten die tot nu toe zijn uitgewerkt. In het najaar zal het kabinet een keuze maken welke variant vervolgens wordt uitgewerkt in het wetsvoorstel. Daarna wordt de gebruikelijke wetgevingsprocedure gestart.

Europese samenwerking

“Vliegen wordt in tegenstelling tot de auto, bus of trein op geen enkele manier belast”, stelt Staatssecretaris Menno Snel van Financiën. “Dat wil het kabinet veranderen. In de omringende landen is er al wel vliegbelasting en we zoeken dan ook als eerste de Europese samenwerking op.” De afgelopen periode zijn er verschillende opties uitgewerkt. Zo is de vliegbelasting besproken met de Europese Commissie en in bilaterale contacten. Ook heeft Nederland een bijeenkomst georganiseerd met verschillende lidstaten over samenwerking op het gebied van vliegbelasting.”

Verduurzaming

Het kabinet wil belastingen vergroenen en de luchtvaartsector verduurzamen. Met de opbrengst van de nieuwe belasting worden de belastingen op werken en ondernemen verlaagd en klimaatmaatregelen gefinancierd. Het kabinet wil hiermee bereiken dat consumenten en bedrijven in hun keuzes meer rekening houden met het milieu.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post