Belastingadviseurs moeten grensoverschrijdende constructies melden

Er is wetgeving in de maak die intermediairs vanaf 1 juli 2020 verplicht stelt om grensoverschrijdende constructies bij de Belastingdienst te melden. Deze constructies kunnen namelijk gebruikt worden om belasting te ontduiken. De informatie die bij de ingang van de wet geleverd moet worden, gaat terug tot 25 juni 2018.

Europese richtlijn

De wet vloeit voort uit een Europese richtlijn die maart dit jaar is aangenomen. Vanaf 31 oktober 2020 moet de eerste informatie tussen belastingdiensten van de EU lidstaten onderling uitgewisseld worden. Met dit nieuwe waarschuwingssysteem moeten belastingdiensten meer informatie krijgen over potentiële misbruiksituaties, zodat zij hierop actie kunnen ondernemen.

Internetconsultatie

De komende periode wordt de richtlijn nog in wet- en regelgeving uitgewerkt, die naar verwachting in de loop van 2019 wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Dit najaar volgt nog een internetconsultatie, waarmee belanghebbenden een reactie kunnen geven op de voorgenomen wetgeving.

Belastingontduiking tegengaan

De informatie over de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 hoeft pas uiterlijk 31 augustus 2020 te worden verstrekt. Als er vanaf 2020 een melding wordt gedaan, dan betekent dit dat een belastingconstructie voor de Belastingdienst mogelijk de moeite van het onderzoeken waard is. Van belastingontduiking hoeft dan nog geen sprake te zijn. Als gevolg van de Europese richtlijn krijgen de belastingdiensten van alle lidstaten toegang tot een database met informatie over deze constructies.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post