Belastingadviseurs oplettend na Panama Papers

Dat er grootscheepse internationale constructies bestaan om de belastingen te ontwijken betekende voor specialisten van de Nederlandse fiscus geen donderslag bij heldere hemel. Dat getuigden Joris-Jan Leenman en Ben van den Berg woensdag bij het begin van de parlementaire ondervraging naar belastingontwijking.