Belastingdienst: Rotterdamse haven 9,1 miljard euro waard

De Rotterdamse haven, waarin de gemeente een belang heeft van 70%, heeft volgens de Belastingdienst een economische waarde van 9,1 miljard euro. Dat is ruim twee keer zoveel als de boekhoudkundige waarde van de bezittingen, zoals kades, havenbekkens en gronden. Dat schrijft het FD.

Werkelijke waarde

Het is voor het eerst dat de werkelijke waarde van de Rotterdamse haven in beeld is gebracht. In de boeken van Havenbedrijf Rotterdam zijn de activa 4,2 miljard euro waard. Dit is echter op basis van historische kostprijs.

Vennootschapsbelasting

De waarde van 9,1 miljard euro vloeit voort uit een nieuwe fiscale verplichting. Het Havenbedrijf Rotterdam is namelijk per 2017 verplicht om vennootschapsbelasting te betalen. Daarvoor moeten met de Belastingdienst afspraken worden gemaakt over de waarde van de haven in het economisch verkeer.

Knelpunt

De havenbeheerder maakte donderdag bekend dat er op hoofdlijnen een akkoord is bereikt met de Belastingdienst. Het grootste knelpunt in de gesprekken was de waardering. Dat heeft te maken met het feit dat bij een hoge waardering de afschrijvingen hoger uitvallen. En hoe hoger de afschrijving, des te lager de winst waar belasting over betaald moet worden. Het Havenbedrijf heeft dus baat bij een hoge waardering en de Belastingdienst bij een zo laag mogelijke waardering.

Voorziening

Over vorig jaar had het Havenbedrijf in afwachting van een akkoord met de fiscus een voorziening van 60 miljoen genomen voor af te dragen vennootschapsbelasting. Dit is 25% van de commerciële winst. Op basis van de afspraken komt de werkelijk te betalen vennootschapsbelasting over 2017 echter de helft lager uit.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • JaNee
Share this post