Belastingdienst: ‘Spoedreparatie fiscale eenheid niet uitvoerbaar’

Het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid is volgens de Belastingdienst niet uitvoerbaar. De fiscus is met name kritisch over de eis dat bedrijven moeten nagaan of voor hen vanaf de ingangsdatum een renteaftrekbeperking geldt die leidt tot een hogere vennootschapsbelasting, schrijft het FD.

Fouten in aangifte

De belastingdienst verwacht dat veel bedrijven vooroverleg willen plegen om zeker te zijn van hun belastingaangifte. Dit terwijl toezicht op de renteaftrekbeperking in de huidige vorm ook al bijzonder lastig en tijdrovend is. De capaciteit hiervoor ontbreekt en vergroot de kans op fouten in de aangiftes en het risico op procesverstoringen, waarschuwt de fiscus.

Voordelen zijn geschrapt

Tot voor kort konden bedrijven binnen Nederland die in hetzelfde concern zaten via de fiscale eenheid onderlinge rentebetalingen en –ontvangsten weglaten in de belastingaangifte. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in februari echter dat Nederland de voordelen van de fiscale eenheid ook moet toestaan in grensoverschrijdende situaties. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën diende hiertoe vorige week de reparatiewet in. In plaats van de voordelen voor binnen- en buitenlandse bedrijven te laten gelden, heeft de staatssecretaris de voordelen echter in zijn geheel geschrapt.

Uitvoeringsproblemen

De Belastingdienst kampt al jaren met grote uitvoeringsproblemen. In april maakte Snel nog bekend dat een toeslag voor vervuilende diesels wordt uitgesteld, omdat het verouderde ICT-systeem voor de motorvoertuigenbelasting die niet kan verwerken. Dit is echter de eerste keer sinds de invoering van de uitvoeringstoets in 2015 dat de dienst een regeling bij voorbaat niet uitvoerbaar acht.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post