Belastinghervorming belangrijkste knelpunt formatie

De hervorming van het belastingstelsel is nog het belangrijkste knelpunt bij de formatie van VVD, CDA, ChristenUnie en D66. Dat zeggen bronnen in Den Haag tegen het FD. Daar komt bij dat de sociale partners de verdeling van uitgaven en ingrepen op de arbeidsmarkt terugschoven naar de formerende partijen.