Bespreking Wet DBA in Tweede Kamer uitgesteld

De bespreking in de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage van de Wet DBA is uitgesteld van 1 juni naar 29 juni. De Kamercommissie Financiën wil eerst nog inhoudelijke vragen stellen over het recent uitgebrachte rapport waarin tien alternatieven voor de wet worden besproken.