Bronbelasting is vooral een pr-stunt van het kabinet volgens wetenschappers

Om belastingontwijking tegen te gaan stelt het kabinet voor een bronbelasting in te voeren op rente- en royaltybetalingen. Twee wetenschappers van de Universiteit Leiden concluderen echter dat dit weinig zal gaan helpen, dat schrijft het Trouw.

Tot mislukken gedoemd

Volgens de twee wetenschappers zijn de voorstellen volstrekt onvoldoende om Nederland van zijn image als doorsluisland voor belastingontwijkende multinationals te veranderen. Dat staat in een artikel dat dat vandaag verschijnt in Weekblad fiscaal recht. Volgens hoogleraar Henk Vording en universitair hoofddocent Jan Vleggeert, beiden van de afdeling belastingrecht, is er sprake van een tot mislukken gedoemde pr-stunt van het kabinet.

Het artikel behandelt de voorstellen die door het kabinet zijn gedaan om een zogeheten bronbelasting in te voeren op betalingen door bedrijven in de vorm van rente en royalty’s. Door interne leningen te verstrekken aan dochterbedrijven in landen met een hoge winstbelasting, kunnen ondernemingen daar de winst via rentebetalingen drukken. Nederland is doorgaans een populaire tussenschakel voor die bedrijven, omdat er geen bronheffing is op uitgaande rentebetalingen.

Hetzelfde geldt min of meer voor betalingen in de vorm van royalty’s. Dat is een vergoeding voor intellectueel eigendom, zoals patenten, maar ook voor bijvoorbeeld bekende merken. Nederland vormt vaak de tussenschakel tussen belastingparadijzen en andere landen, waar de winst wordt geërodeerd door de betalingen voor het intellectueel eigendom. Nederland heft niet over uitgaande royalty’s, en in de belastingparadijzen wordt evenmin betaald.

Bronbelasting op dividend

Er is de laatste jaren steeds meer kritiek op de Nederlandse rol in deze vorm van belastingontwijking. In het regeerakkoord kondigde het kabinet daarom aan een bronbelasting te willen instellen op uitgaande rente- en royaltybetalingen. Ook omdat de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting Nederland nog aantrekkelijker zou maken als doorsluisland naar belastingparadijzen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling ook een bronbelasting op dividend in te voeren, maar nu de dividendbelasting gehandhaafd blijft staat die laatste op losse schroeven, zo schreef staatssecretaris Menno Snel (D66) van financiën maandagavond aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd liet hij weten dat het kabinet desondanks doorgaat met de plannen voor een bronheffing op rente- en royaltybetalingen.

Volgens Vleggeert en Vording zijn de voorstellen die op Prinsjesdag zijn ingediend veel te beperkt om iets te doen aan de grote geldstromen die bedrijven door Nederland laten lopen. Zo wordt de bronheffing alleen geheven op betalingen aan zogeheten ‘laagbelastende jurisdicties’, ofwel landen met een tarief van 7 procent of minder voor de winstbelasting. Maar dat tarief zelf zegt weinig over hoeveel belasting er in de praktijk daadwerkelijk betaald wordt, stellen de wetenschappers, die menen dat dit effectieve tarief beter het uitgangspunt kan zijn, aldus het Trouw.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • JaNee
Share this post