Categorie archieven: 30%-regeling

Versobering 30%-regeling houdt stand

Het kabinet is van plan de 30%-regeling per 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar. De bezuiniging op de fiscale vrijstelling van 30% op het loon van de buitenlandse werknemers moet 284 miljoen euro opleveren voor de schatkist.

Techbedrijven: ‘Herzie beperking looptijd 30%-regeling’

Grote techbedrijven in Nederland doen een dringend beroep op het kabinet om beperking van de looptijd van de 30%-regeling te herzien. In een brief aan staatssecretaris Snel van Financiën pleiten ze voor een overgangsregeling, om te voorkomen dat het concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven wordt aangetast.

NOB en RB willen 30%-regeling ongewijzigd behouden

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB) vinden dat er geen noodzaak is tot versobering van de 30%-regeling en dat deze ongewijzigd moet blijven. Daarmee reageren ze op het rapport ‘Evaluatie 30%-regeling’ dat op 13 juni 2017 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Voor 50% van de expats is de 30%-regeling een te ruime fiscale subsidie

De 30%-regeling voor hoogopgeleide expats is eigenlijk veel te ruim en blijkt een fiscale subsidie te zijn. Voor lager opgeleide expats uit minder welvarende landen is de 30%-regeling te krap. Dat blijkt uit het onderzoek van Dialogic in opdracht van het ministerie van Financiën. Alle beleidsdoelen van de regeling blijken wel doeltreffend te zijn.