Categorie archieven: accountant

Opwaartse trend kwaliteit accountantskantoren

Er is een lichte kwaliteitsverbetering te zien bij accountantskantoren. Van de getoetste kleinere en middelgrote accountantskantoren met een wettelijke controlevergunning voldoet 72 procent aan de vereiste kwaliteit. In 2016 was dit nog 65 procent.

Kamerbrief wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Kamer geïnformeerd over de toekomstige rapportages van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met betrekking tot de onderzoeken van de oob-controleopdrachten. Daarnaast gaat hij in de Kamerbrief in op de vraag hoe de procedure verloopt van de benoeming van een nieuwe accountant en geeft hij aan dat hij de motie van GroenLinks, SP en PvdA onderzocht heeft, maar niet gaat uitvoeren.

10% kleine ondernemers besteedt administratie volledig uit

De meerderheid van de zzp’ers en kleine ondernemers (89%) houdt de boekhouding zelf bij. De helft schakelt hierbij incidenteel de hulp van een boekhouder in. Dit blijkt uit onderzoek van International Card Services (ICS) onder ruim 500 Nederlandse zzp’ers en ondernemers met maximaal 20 werknemers.

Accountant die optreedt als advocaat zou accountantstitel moeten opgeven

Van een advocaat wordt partijdigheid verlangd en van een accountant juist objectiviteit. Als je dus zowel als advocaat en als accountant optreedt, conflicteert dat. Om die reden zou een accountant die ook optreedt als advocaat zich moeten uitschrijven …

SRA reageert op Consultatie Herziening Wbft

Accountants- en adviesorganisatie SRA heeft kanttekeningen geplaatst bij de herziene Wet bekostiging financieel toezicht. Aangezien de gebruiker zijn eigen toezicht betaalt, pleit SRA ervoor om de overgebleven gelden na verrekening weer terug te geven aan de markt. De SRA vindt dat een principiële keuze.

UWV: 1,2% banengroei bij accounts- en boekhoudbureaus

De Nederlandse economie is stabiel en groeit gestaag verder met 1,8% in 2016 en 2% in 2017. Dit geldt ook in de sector specialistische zakelijke diensten waaronder accounts- en boekhoudbureaus worden gerekend. Hier wordt een banengroei van 1,2% verwach…

Tuchtklachten tegen NBA-bestuur en Raad van Toezicht

Een accountantskantoor heeft tuchtklachten ingediend tegen 26 accountants, waaronder meerdere (voormalige) leden van het bestuur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Raad van Toezicht. De accountants zijn betrokken geweest …

KLM wil accountants uitbesteden naar Hongarije en India

Personeel van KLM Finance and Control protesteert dinsdag bij het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij in Amstelveen, omdat die de boekhouding wil uitbesteden naar Hongarije en India. KLM stelt dat het elders onderbrengen van de activiteiten nodig is om efficiënter te werken. ‘Veel concurrenten zijn KLM hierin al voorgegaan’, aldus het bedrijf.