Categorie archieven: beloningswet

Banken maken oneigenlijk gebruik uitzondering bonusregel

Banken en verzekeraars maken verkeerd gebruik van de uitzonderingen op het bonusplafond van 20 procent van het vaste salaris. De uitzonderingsbepaling in de beloningswet is uitsluitend bedoeld voor exceptionele banen, zoals ICT’ers.