Categorie archieven: Bijzonder vermogen

Wiebes gaat schade-uitkeringen niet als bijzonder vermogen aanmerken

Een koppel moet een heel jaar huurtoeslag terugbetalen omdat zij op de peildatum van de Belastingdienst de schade-uitkering ontvingen. De Belastingdienst kan in dit soort gevallen geen maatwerk leveren. Kamerlid Van Raak (SP) stelde daarop vragen aan staatssecretaris Wiebes van Financiën, maar hij voelt er niets voor om schade-uitkeringen als bijzonder vermogen aan te merken.