Categorie archieven: cafetariaregelingen

Ongevraagd advies

De cafetariaregeling is een regeling waarin werknemers belast loon kunnen uitruilen voor onbelast loon. Bij het in werking treden van de werkkostenregeling (op 1 januari 2015) waren werkgevers bang of het onder de werkkostenregeling nog wel mogelijk zou zijn om op een goede manier een cafetariaregeling aan haar werknemers aan te bieden. Die zorg is gelukkig ongegrond.