Categorie archieven: giftenaftrek

Belastingplan 2018: wijzigingen binnen de inkomstenbelasting

In het Belastingplan 2018 zitten een aantal wijzigingen met betrekking tot de inkomstenbelasting. Zo wordt de vrijstelling voor pleegzorgvergoedingen en de geldigheidsduur van de multiplier giftenaftrek met een jaar uitgesteld, de inkeerregeling afgeschaft en worden de administratieve lasten voor S&O inhoudingsplichtigen verlicht.