Categorie archieven: Internetconsultatie

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

Het ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van de Panama Papers een internetconsultatie geopend over maatregelen die gericht zijn op het tegengaan van belastingontduiking. Naast de internationale aanpak, zijn er ook nationale maatregelen nodig. Zo wil Wiebes vergrijpboeten openbaar maken en heeft hij vier invorderingsmaatregelen uitgewerkt tegen verhaalconstructies.

Internetconsultatie voorgenomen wijzigingen vennootschapsbelasting

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend voor de voorgenomen wijzigingen naar aanleiding van Anti Tax Avoidance Directive (ATAD1) in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990. ATAD1 biedt een harmonisatie ter bescherming van de grondslagen van de lidstaten. De voorziene ingangsdatum van deze wijzigingen is 1 januari 2019.

Internetconsultatie wetsvoorstel houdstercoöperaties en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

Het ministerie van Financiën heeft de internetconsultatie geopend van het wetsvoorstel ‘Inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling’. Met het wetsvoorstel wil het kabinet een actieve rol nemen in de aanpak van internationale belastingontwijking, maar ook het fiscale vestigingsklimaat goed houden.