Categorie archieven: Kamer voor het Notariaat

Mogelijk 256 tuchtzaken notarissen over wegens fouten Belastingdienst

Door administratieve fouten bij de Belastingdienst moeten 256 zaken bij de Kamer voor het Notariaat, de tuchtrechter voor notarissen, mogelijk over. In deze zaken zijn gespreid over de afgelopen vier jaar vijf ambtenaren van de fiscus onbevoegd opgetre…