Categorie archieven: minimumloon

Wijzigingen die zijn ingegaan per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 zijn er verschillende wetten en regels ingegaan of juist verlopen. Zo ontvangen werknemers een hoger minimumloon, vervalt de regeling pensioenknip en is er geen pensioen in eigen beheer meer. NU.nl heeft de belangrijkste op een rij gezet.

Rekenregels 1 juli 2017 gepubliceerd

In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangr…

ADP: ‘Uitvoering HR-onderwerpen verschilt bij onderhandelende partijen’

Twee jaar loonbetaling bij ziekte, lastenverlaging voor ondernemers en meer flexibiliteit in pensioen zijn HR-onderwerpen waar een nieuw kabinet zich over moet buigen. In grote lijnen zijn VVD, CDA, GroenLinks en D66 het op deze punten met elkaar eens,…