Categorie archieven: monumenten- en scholingsaftrek

Afschaffing monumenten- en scholingsaftrek weer een jaar uitgesteld

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven weer met een jaar uitgesteld, tot 2019. Tot die tijd zal het ministerie we…