Categorie archieven: Nieuwsoverzicht

Kamerbrief wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Kamer geïnformeerd over de toekomstige rapportages van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met betrekking tot de onderzoeken van de oob-controleopdrachten. Daarnaast gaat hij in de Kamerbrief in op de vraag hoe de procedure verloopt van de benoeming van een nieuwe accountant en geeft hij aan dat hij de motie van GroenLinks, SP en PvdA onderzocht heeft, maar niet gaat uitvoeren.

Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen vóór 14 december doorgeven

Hebt u klanten voor wie u de aangifte loonheffingen indient? En wilt u het aangiftetijdvak wijzigen? Dit kan één keer per kalenderjaar. Als u het tijdvak wilt wijzigen per 1 januari 2018, moet het formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen’ vóór 14 december binnen zijn bij de Belastingdienst.

Accountants leggen toch eed af na dreiging uit het beroep te worden gezet

‘Dat verklaar ik.’ Bijna 100% van de 19700 actieve accountants heeft inmiddels de beroepseed afgelegd. Bijna. Sinds deze week kwamen daar twee accountants bij. Zij zette deze week hun principiële bezwaren bij de tuchtrechter opzij om niet uit de beroepsgroep te worden gezet.

Toch compensatie voor vrouwelijke zelfstandigen met kind

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Het gaat om naar schatting 20.000 vrouwen, die recht hebben op zo’n €5600 compensatie. Zo wordt een streep gezet onder een langlopende kwestie.

Achterban ZZP Nederland keurt opdrachtgeversverklaring regeerakkoord af

Uit de achterbanraadpleging van Stichting ZZP Nederland blijkt dat zzp’ers blij zijn met de afschaffing van de Wet DBA, maar dat 76% geen vertrouwen heeft in het alternatief: de opdrachtgeversverklaring. ‘Een webmodule voor opdrachtgevers met een onzekere uitkomst zal de onrust bij opdrachtgevers niet wegnemen’, zegt voorzitter Maarten Post.

Inschrijving intermediairdagen Belastingdienst van start

De inschrijving voor de jaarlijkse Intermediairdagen van de Belastingdienst is gestart. De dagen staan in het teken van het Belastingplan 2018 en andere belangrijke veranderingen waarmee intermediairs in het nieuwe jaar te maken krijgen. De inschrijvin…

Zzp’ers worden door het regeerakkoord onderverdeeld in drie groepen

In plaats van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) komt er nu een opdrachtgeversverklaring. De nieuwe wet moet de opdrachtgever van echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Ook het onderdeel ‘gezagsverhouding’ wordt verduidelijkt. Daarnaast deelt het regeerakkoord van Rutte III de zzp’ers in drie groepen.

5,4 miljoen werkenden naar lager belastingtarief

Er zijn 5,4 miljoen werkenden waarvan het hoogste belastingtarief volgens het nieuwe regeerakkoord onder Rutte III omlaag zal gaan. Voor de 2,1 miljoen werkenden die (alleen) in de eerste schijf vallen gaat het tarief omhoog. Dit meldt het CBS naar aan…

Accountants worden verplicht om risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen

Banken, financiële ondernemingen en beroepsgroepen zoals accountants worden verplicht om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen en om beleid en procedures te ontwikkelen om deze risico’s te beheersen. Dat staat in het wetsvoorstel van de minister Dijsselbloem van Financiën ter implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.