Categorie archieven: rentederivaten

‘Accepteren van compensatie Herstelkader Rentederivaten kan veel geld kosten’

Renteswapschadeclaim waarschuwt renteswapbezitters van de Rabobank en ABN AMRO dat het accepteren van een voorschot op de compensatie uit het Herstelkader Rentederivaten geld kan gaan kosten. ‘De belangrijkste afweging bij het wel of niet accepteren is echter een fiscale afweging die samen met de accountant of boekhouder gemaakt moet worden’, aldus de organisatie.

Speciale commissie bekijkt derivatenklachten

Mkb’ers met klachten over de compensatieregeling voor hun rentederivaten kunnen voortaan terecht bij een speciaal daarvoor ingestelde onafhankelijke geschillencommissie. Het gaat om de ingewikkelde financiële producten die banken aan duizenden ondernemers hebben verstrekt. Onder meer boeren en binnenvaartschippers zijn daardoor in grote financiële moeilijkheden gekomen.