Categorie archieven: Verantwoordingsdag

Algemene Rekenkamer: Zorgen over de Belastingdienst

Van veel beleid van het kabinet is onduidelijk wat de effecten ervan voor de samenleving zijn. Dat concludeert Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, op Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer. Daarnaast is de Rekenkamer kritisch over de ontwikkelingen binnen de Belastingdienst. ‘Van alle ministeries heeft het ministerie van Financiën de meeste onvolkomenheden.’

Financieel Jaarverslag 2016: voor het eerst in jaren een begrotingsoverschot

Het Rijk gaf vorig jaar voor het eerst sinds 2008 minder geld uit dan er binnenkwam. Dat zorgde voor een begrotingsoverschot van € 2,9 miljard. Dat kwam vooral doordat de opbrengst uit belastingen en premies hoger lag dan verwacht. De uitgaven waren ook iets lager dan begroot. Daarnaast daalde ook de overheidsschuld aanzienlijk.

Woensdag gehaktdag in de Tweede Kamer

Het is weer zover: Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer, ook wel gehaktdag genoemd in Den Haag. Vandaag biedt de regering een hele berg jaarverslagen aan en een oordeel van de Algemene Rekenkamer. Daarnaast legt het kabinet verantwoording af over de u…