Categorie archieven: vpb

‘Gebruik octrooi in innovatiebox riskant’

Elke grote ondernemer die gebruikmaakt van de innovatiebox, loopt het gevaar dat dit voordeel van de afgelopen vijf jaar wordt teruggevorderd. Om gebruik te maken van de innovatiebox moeten grote ondernemingen (netto-omzet meer dan 250 miljoen) naast een WBSO namelijk ook een tweede ticket kunnen laten zien.

Internetconsultatie voorgenomen wijzigingen vennootschapsbelasting

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend voor de voorgenomen wijzigingen naar aanleiding van Anti Tax Avoidance Directive (ATAD1) in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990. ATAD1 biedt een harmonisatie ter bescherming van de grondslagen van de lidstaten. De voorziene ingangsdatum van deze wijzigingen is 1 januari 2019.