Coalitie steunt nader onderzoek dividendbelasting niet

De coalitie lijkt nader onderzoek naar de afschaffing van de dividendbelasting niet te steunen. GroenLinks-Kamerlid Bart Snels heeft wel de oppositie verenigd rond zijn motie om de Rekenkamer daartoe uit te nodigen. Dat schrijft het FD.

Onafhankelijk onderzoek

De coalitie heeft geen behoefte om het omstreden voornemen te onderzoeken. Zeker omdat Snels het toespitst op de vraag aan wie de afschaffing ten goede komt. Volgens Snels lijkt het erop dat de coalitie zich laat leiden door de wens van een paar bedrijven, waaronder Shell. Daarom wil hij een onafhankelijk onderzoek.

Ongebruikelijk

Voor een verzoek aan de Algemene Rekenkamer is een meerderheid in de Kamer nodig, hoewel het college ook uit eigen beweging een onderzoek kan starten. Het is echter ongebruikelijk dat de Rekenkamer, die gewoonlijk bestaand beleid evalueert, een voornemen onderzoekt dat bovendien nog niet is ingediend bij de Kamer.

Prinsjesdag

Het kabinet moet in de memorie van toelichting op het voorstel nog zijn eigen motivering geven. Dat gebeurt pas bij indiening van het Belastingplan 2019 op Prinsjesdag. De afschaffing zou in 2020 moeten ingaan en zou 1,6 miljard gaan kosten. Critici menen dat de maatregel slechts buitenlandse overheden ten goede komt en geen effect heeft op het vestigingsklimaat.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post