CPB: Verbeter veiligheid in het verkeer met belastingen

De veiligheid in het verkeer kan verbeterd worden door slimmere belasting te heffen op auto’s. De belasting op veilige auto’s moet omlaag en omhoog bij onveilige auto’s. Dat stellen onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB).

Voertuigveiligheid

De laatste decennia is steeds meer aandacht gekomen voor het beprijzen van de maatschappelijke kosten van mobiliteit. Voorbeelden hiervan zijn de differentiatie naar CO2-uitstoot van aanschafbelastingen (bpm) van auto’s en diverse beleidsvoorstellen voor een kilometerheffing. Echter, een ander belangrijk aspect vindt CPB hierbij niet goed geprijsd: voertuigveiligheid. Terwijl veiligheid veruit de grootste maatschappelijke kostenpost van mobiliteit blijkt te zijn.

Beter differentiëren

Er zijn meerdere mogelijkheden voor het stimuleren van de aanschaf van veilige auto’s. Een voor de hand liggende mogelijkheid is om de autobelastingen niet alleen te differentiëren naar CO2-uitstoot, maar ook op basis van de maatschappelijke veiligheidskosten van een voertuig. Verkeersveiligheid is volgens het CPB een grotere maatschappelijke kostenpost dan emissies per voertuigkilometer. Daarnaast blijkt de huidige accijns de maatschappelijke kosten van milieu, geluid en verkeersonveiligheid al bij de automobilist in rekening te brengen. CPB pleit dan ook niet voor een nieuwe belasting, maar voor het beter differentiëren van bestaande belastingen.

Prikkel

Daarbij komt dat de maatschappij profiteert van een verbeterde veiligheid, terwijl de automobilist betaalt. Het budgetneutraal differentiëren van een belasting zoals de bpm is een manier om kopers een prikkel te geven om een veiligere auto aan te schaffen.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • JaNee
Share this post