De ABC-transactie

De ABC-transactie

Bij een ABC-transactie zijn altijd ten minste 3 ondernemers uit 1 of meer lidstaten betrokken. Bij zo’n levering verkoopt partij A aan partij B en B verkoopt vervolgens door aan partij C. A levert de goederen direct aan C. Er is sprake van 2 transacties. Dan doet zich de vraag voor wie de btw betaalt als er sprake is van een ABC-transactie binnen de EU: partij A, B of juist C?

Toepassing van het btw-nultarief?

Het nultarief kan alleen worden toegepast op de levering waar het vervoer aan kan worden toegerekend.

Bepalen van de vervoerstoerekening

Bij het bepalen van de toerekening van de BTW aan één van de betrokken partijen doen zich verschillende aspecten voor.

Allereerst moet duidelijk worden wie de opdrachtgever van de transporteur is.

In sommige gevallen is het vervolgens van belang of partij B een btw-nummer verstrekt van een andere lidstaat dan die van de aankomst van het vervoer. In andere gevallen moet juist worden bepaald of partij A op de hoogte is van de eindbestemming van het vervoer en van het feit dat C de eigendom verkrijgt voordat het vervoer aanvangt.

Dit kan een ingewikkeld verhaal worden.

Het makkelijkst is om het traject visueel inzichtelijk te krijgen. Gebruik daarvoor onze praktische beslisboom.

Bepalen van de vervoerstoerekening

Bij het bepalen van de toerekening van de BTW aan één van de betrokken partijen doen zich verschillende aspecten voor.

Allereerst moet duidelijk worden wie de opdrachtgever van de transporteur is.

In sommige gevallen is het vervolgens van belang of partij B een btw-nummer verstrekt van een andere lidstaat dan die van de aankomst van het vervoer. In andere gevallen moet juist worden bepaald of partij A op de hoogte is van de eindbestemming van het vervoer en van het feit dat C de eigendom verkrijgt voordat het vervoer aanvangt.

Share this post

The post De ABC-transactie appeared first on Nextens.