Een fout in de btw-aangifte; wat nu?

In de praktijk kom ik regelmatig tegen dat een ondernemer, of degene die zijn aangifte verzorgt, (per ongeluk) een onjuiste btw-aangifte doet. Het logische gevolg is veelal dat er te weinig btw wordt afgedragen aan de Belastingdienst. Een correctie wordt niet altijd gemaakt, terwijl dit wel verplicht is!

Wat te doen?

Een fout is menselijk. Van belang is echter hoe hiermee wordt omgegaan als de fout wordt ontdekt. Per 1 januari 2012 is namelijk wettelijk geregeld dat een constatering van een onjuistheid in de btw-aangifte moet worden gemeld aan de Belastingdienst. De ondernemer is verplicht om een suppletieaangifte in te dienen om de gemaakte fout te herstellen. Menig ondernemer doet dit niet, maar corrigeert het in de volgende aangifte. Dit is echter alleen toegestaan als de btw-correctie over het desbetreffende tijdvak maximaal € 1.000 is. Bij correcties groter dan € 1.000 moet er dus een suppletieaangifte worden gedaan.

Wanneer?

De wet is niet alleen duidelijk over dat een suppletieaangifte moet worden gedaan, maar ook wanneer dit moet worden gedaan. Met ingang van 1 januari 2012 is in de wet geregeld dat zodra een belastingplichtige constateert dat er te weinig belasting is afgedragen, hij verplicht is om dit te melden bij de Belastingdienst. In de jurisprudentie is bepaald dat tijdig melding moet worden gemaakt als de suppletieaangifte wordt gedaan binnen twee weken nadat de fout is geconstateerd. Het voorgaande geldt niet als de correctie kleiner is dan € 1.000, omdat correcties tot € 1.000 mogen worden meegenomen in de eerstvolgende aangifte. Voor het niet naleven van deze verplichting kan een boete worden opgelegd. De boete bedraagt maximaal 100% van de te weinig afgedragen btw.

Bij het opmaken van een jaarrekening komt een accountant regelmatig tot de conclusie dat er te weinig btw is afgedragen. In de praktijk wordt ervoor gekozen om de suppletie pas te doen nadat de jaarrekening is besproken en akkoord bevonden. In dit geval bestaat een reëel risico dat de suppletieaangifte te laat wordt gedaan.

Let op! Vanaf 1 januari 2018 kan een suppletieaangifte alleen digitaal worden gedaan.

Hoe ver terug?

Verder regelt de wet ook hoe ver terug in de tijd een belastingplichtige zijn btw-aangifte dient te corrigeren. Dit is namelijk over alle tijdvakken in de afgelopen vijf jaar. Dit betekent dat eventueel ontdekte fouten die meer dan vijf jaar geleden hebben plaatsgevonden, niet hoeven te worden gecorrigeerd.

Share this post