‘Gebruik octrooi in innovatiebox riskant’

Elke grote ondernemer die gebruikmaakt van de innovatiebox, loopt het gevaar dat dit voordeel van de afgelopen vijf jaar wordt teruggevorderd. Om gebruik te maken van de innovatiebox moeten grote ondernemingen (netto-omzet meer dan 250 miljoen) naast een WBSO namelijk ook een tweede ticket kunnen laten zien, bijvoorbeeld een octrooi. En juist dit onderdeel staat bloot aan vernietiging.

Fiscale stimulans

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die behaald worden met innovatieve activiteiten vallen in deze box. Het effectief tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten van grote bedrijven is 7 procent (vanaf 2018), in plaats van de gangbare 25 procent. Er wordt daarnaast onderscheid gemaakt tussen kleine en grote belastingplichtigen. Kleine ondernemers kunnen met slechts een WBSO gebruikmaken van de box en grotere ondernemers moeten daarnaast ook een octrooi of kwekersrecht kunnen laten zien.

Belastingvoordeel terugbetalen

In gesprek met Nextens laat de Belastingdienst weten dat wanneer een octrooi wordt vernietigd de onderneming het belastingvoordeel van de afgelopen vijf jaar, plus het uitstel dat is genoten op de indiening van de aangifte, moet terugbetalen. “Elk octrooi staat in principe bloot aan vernietiging en dit kan ook nog ver na de levensduur van het octrooi plaatsvinden”, stelt Marco Coolen, Octrooigemachtigde bij AOMB Intellectual Property. “Zelfs nadat het octrooi verstreken is, kan je in principe een procedure starten bij de rechtbank om het octrooi te laten vernietigen.”

Meerdere octrooien

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er meerdere octrooien in de innovatiebox worden meegegeven die samen zorgen dat het product innovatief is. Als de overgebleven octrooien het product kunnen dragen, dan vindt er geen navordering plaats. Maar als het product door de vernietiging van het octrooi niet meer onder de noemer ‘innovatief’ valt, dan zal de ondernemer het genoten voordeel terug moeten betalen.

De deuren sluiten

“Dit maakt het wel riskant om de innovatiebox in te zetten”, vindt Coolen. “Het kan voorkomen dat een innovatief bedrijf het grootste deel van zijn omzet in die innovatiebox heeft zitten. Als dan na vijf jaar het octrooi wordt vernietigd, moet het bedrijf al het genoten voordeel terugbetalen. Ik denk dat deze onderneming dan zijn deuren kan sluiten.” Coolen vraagt zich af of ondernemers die de innovatiebox nu aanboren zich dit wel realiseren.

Risico afdekken

“Mijn advies is om de innovatiebox te baseren op octrooien die je niet commercieel inzet tegen derden. De kans is namelijk een stuk groter dat concurrenten tegen deze octrooien gaan procederen. Splits duidelijk de octrooien die je gebruikt om derden erop te wijzen dat ze jouw product niet mogen kopiëren en octrooien die je gebruikt voor de innovatiebox. Zo kun je het risico redelijk afdekken”, concludeert Coolen.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post