Gemeenten bezorgd over financiële positie woningcorporaties

Gemeenten zijn bang dat nieuwe Europese belastingwetgeving slecht zal uitpakken. De Anti-Tax Avoidance Richtlijn (ATAD-richtlijn) kan de financiële positie verslechteren van woningcorporaties waar gemeenten mee samenwerken. Dat schrijft Binnenlands Bestuur.

Renteaftrek

De maatregel betekent dat sommige bedrijven minder rente mogen aftrekken. De mogelijke renteaftrek wordt beperkt tot 30 procent van de winst. Het moet voorkomen dat multinationals winst verlagen met interne leningen, waar zij rente over betalen, om vervolgens de rente over te maken naar landen waar ze weinig belasting hoeven te betalen.

Investeringsvolume

De ATAD-richtlijn zou een fors gat slaan in het investeringsvolume van woningcorporaties, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij vinden dat er nu juist investeringen nodig zijn in nieuwbouw, energiebesparende maatregelen, wonen met zorg en betaalbaarheid.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • JaNee
Share this post