GroenLinks wil onderzoek naar afschaffing dividendbelasting

GroenLinks wil dat de Algemene Rekenkamer uitzoekt wie het meeste profiteert van de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Tweede Kamerlid Bart Snels vraagt het adviesorgaan daar een onafhankelijke blik op te werpen, omdat het kabinet volgens hem weigert openheid van zaken te geven.

Omstreden

De afschaffing van de belasting, die bedrijven moeten inhouden op de winstuitkering aan hun aandeelhouders, is omstreden. De in het regeerakkoord afgesproken maatregel kost de schatkist zo’n 1,4 miljard euro per jaar. Snels vindt dat het kabinet beter moet uitleggen waarom dat goed is voor het land.

Onafhankelijke informatie

“De Tweede Kamer heeft recht op onafhankelijke informatie over het besluit, daarom willen we de Algemene Rekenkamer inschakelen om alle informatie boven tafel te krijgen”, aldus de financieel woordvoerder van GroenLinks. Of zijn verzoek wordt ingewilligd, is aan de Rekenkamer. Die bepaalt zelf zijn eigen agenda.

Regeerakkoord

Geen van de oppositiepartijen ziet heil in afschaffing van de dividendbelasting en van de regeringspartijen is eigenlijk alleen de VVD er warm voorstander van. De VVD was tijdens de formatie bereid de coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie ‘wisselgeld’ te bieden, daarom is de maatregel in het regeerakkoord terecht gekomen.

Vestigingsklimaat

Het voornaamste argument van de VVD is dat het schrappen van de dividendtaks goed zou zijn voor het vestigingsklimaat. Snels wijst erop dat van het wetenschappelijk onderzoek, dat daarbij wordt aangehaald, de onafhankelijkheid op zijn minst ter discussie staat. Onder meer Shell zou er in het geheim aan hebben meebetaald.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post