Handreiking Belastingdienst sociale verzekering in grensoverschrijdende situaties

Door groeiende internationale samenwerking is steeds vaker sprake van grensoverschrijdende arbeid. Dit leidt soms tot een wijziging in de sociale verzekeringspositie. Met de handreiking wil de Belastingdienst duidelijkheid geven rond de sociale verzekeringspositie en hoe mogelijke wijzigingen te verwerken in de aangifte IB/PVV.