Hoge Raad: deel bezwaren btw-heffing privégebruik auto terecht

De Hoge Raad oordeelt in twee van de vier proefprocedures dat de fiscus mogelijk te veel btw heeft opgelegd bij de btw-heffing op privégebruik auto van de zaak. In de andere twee zaken zijn alle klachten door de Hoge Raad ongegrond verklaard.