Huizenbezitters betalen teveel bij vervroegd aflossen hypotheek

Onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toont aan dat nog niet alle aanbieders een correct bedrag voor het vervroegd aflossen van de hypotheek in rekening brengen. Meerdere huizenbezitters betaalden een te hoge boeterente voor de vervroegde aflossing. De AFM heeft de aanbieders op de vingers getikt en zij zullen de benadeelde klanten moeten compenseren.

Vervroegde aflossing

De AFM ziet toe op de naleving van wetgeving waarover in maart 2017 een Leidraad ‘Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’ is gepubliceerd. Hiermee kunnen aanbieders de maximale vergoeding vaststellen, die vanaf 14 juli 2016 aan huizenbezitters in rekening mag worden gebracht. Uitgangspunt is dat aanbieders niet meer dan het door hen geleden financiële nadeel als gevolg van vervroegde aflossing doorberekenen.

Benadeeld

Bij elk van de vijftien onderzochte aanbieders heeft de AFM tien dossiers met verschillende hypotheekvormen beoordeeld. Van de vijftien aanbieders zijn er negen die in minstens één dossier een te hoge vergoeding in rekening hebben gebracht. Het gaat om 32 van de in totaal 150 onderzochte dossiers. Een aantal aanbieders heeft naar aanleiding hiervan zelf onderzoek uitgevoerd en geconstateerd dat ook in vergelijkbare dossiers een te hoge berekening was gemaakt. Dit varieerde van enkele euro’s tot een uitschieter van duizenden euro’s te veel.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post