Internetconsultatie voorgenomen wijzigingen vennootschapsbelasting

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend voor de voorgenomen wijzigingen naar aanleiding van Anti Tax Avoidance Directive (ATAD1) in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990. ATAD1 biedt een harmonisatie ter bescherming van de grondslagen van de lidstaten. De voorziene ingangsdatum van deze wijzigingen is 1 januari 2019.