Kabinet komt met onderzoek naar herziening belastingstelsel

Het kabinet komt rond Prinsjesdag met een voorstel om onderzoek te doen naar de herziening van het belastingstelsel. De blijvende discussie over de problemen bij de Belastingdienst en de uitvoerbaarheid van de huidige wetten en regels nopen tot bezinning. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën komt daarmee tegemoet aan het verzoek van coalitiegenoten CDA, D66 en VVD. Dat schrijft het FD.

Groot project

De Tweede Kamer debatteerde donderdag met Snel over de problemen bij de inning van belastingen, de ontoereikende wijze waarop de Kamer hierover in het verleden is geïnformeerd en hoe dat kan worden verbeterd. De oppositie wil dat de reorganisatie van de Belastingdienst wordt omgedoopt tot een ‘groot project’. Daarover moet dan strak worden gerapporteerd, inclusief externe toetsing. Dit werd door de coalitie afgewezen.

Uitvoeringstoetsen

Snel gaf wel aan dat hij de uitvoeringstoetsen bij aanpassingen in het belastingstelsel zwaar laat wegen. Onlangs bleek nog uit zo’n uitvoeringstoets dat het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid niet uitvoerbaar is. De fiscus kampt namelijk met tekorten in zijn werknemersbestand en kan daardoor de normale controlewerkzaamheden al nauwelijks aan.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post