Klimaatakkoord gematigd positief ontvangen

Na maanden onderhandelen door bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties werd gisteren een Klimaatakkoord op hoofdlijnen bereikt. Met behulp van dit akkoord moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 procent verminderd worden in 2030 ten opzichte van 1990. De plannen voor het verhogen van de belasting op aardgas en de belastingverlaging op elektriciteit worden over het algemeen positief ontvangen. Ook zijn de geluiden positief over de gebouwgebonden financiering, waarbij woningen duurzaam gemaakt worden zonder de eigenaar financieel te belasten. Dat schijft NOS.

Rekening betalen

Toch zijn er nog veel vragen over wie uiteindelijk opdraait voor de kosten van de maatregelen. De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis plaatsen kanttekeningen bij het akkoord. Zij vinden de ambities hoog, maar tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk. De Consumentenbond zegt de doorrekening later dit jaar af te wachten. “Pas dan wordt duidelijk welke directe en indirecte kosten op het bord van consumenten terecht komen.”

Ondergronds opslaan van CO2

Er zijn daarnaast nog meningsverschillen, bijvoorbeeld over het ondergronds opslaan van CO2. De industrie vindt dit noodzakelijk om genoeg CO2-uitstoot te vermijden, maar milieuorganisaties betwijfelen het nut en vrezen risico’s. Hiervoor wordt nader onderzoek ingesteld.

Kritische Tweede Kamer

Ook de Tweede Kamer is kritisch. De linkse oppositiepartijen vinden dat de industrie te veel wordt ontzien in de huidige plannen. “Dit is geen klimaatrechtvaardigheid. Opnieuw blijven de grootste vervuilers buiten schot”, aldus Sandra Beckerman van de SP. Zij meent dat huishoudens de prijs moeten gaan betalen voor de aanpak van het klimaatprobleem. Ook Tom van der Lee van GroenLinks ziet dat de industrie haar verantwoordelijkheid ontduikt en dat er cruciale stappen uitblijven als het om kilometerheffing en het inkrimpen van de veestapel gaat. De partijen vragen vooral om meer duidelijkheid.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post