Koffertje van… Bas Voogd

Al sinds 1989 is Bas Voogd werkzaam als accountant en belastingadviseur. Sinds geruime tijd heeft hij tevens een eigen zaak, genaamd Accountants- en Advieskantoor Voogd. De vele jaren in het vak hebben zijn enthousiasme niet verminderd, want zodra we de eerste voet bij hem naar binnen zetten, begint hij al vol energie te vertellen wat hij verwacht en wenst voor de inhoud van het Prinsjesdag-koffertje op 18 september aanstaande.

Wat verwacht u dat er in het koffertje zit?

Terug naar twee schijven
“Op dit moment kennen wij in de inkomstenbelasting een progressief tarief dat bestaat uit vier schijven. In het Regeerakkoord worden in 2019 de vier schijven naar twee schijven gereduceerd, waardoor het merendeel van de werkenden er maandelijks wat meer aan overhoudt. Ik verwacht wel dat dit doorgevoerd gaat worden met Prinsjesdag.”

Afschaffing dividendbelasting
“Tevens is de verwachting dat de dividendbelasting daadwerkelijk afgeschaft gaat worden. Er is veel om te doen geweest, maar vooralsnog houdt het kabinet voet bij stuk. De gedachte hierbij is waarschijnlijk dat het de Nederlandse belastingplichtige niet raakt. Als ik dividend krijg en daarover belasting betaal, dan kan ik dat namelijk weer terugvragen via mijn aangifte inkomstenbelasting. Per saldo voel ik dat niet in mijn portemonnee.”

Verhoging box 2-heffing
“In de plannen van het kabinet klimt het tarief voor aanmerkelijk belanghouders van de huidige 25% naar 28,5% in 2021. Hiervoor zal geen overgangsregeling komen.”

Percentages box 3
“Ook zullen de percentages van box 3 aangepast worden. Deze belasting op spaargeld zal wat meer richting het werkelijke rendement gaan. Op dit moment wordt er nog 4% belasting betaald, terwijl dit al lang niet meer de rente is die mensen ontvangen op hun spaargeld. Er zijn al allerlei partijen die hier elk jaar weer tegen procederen en ook rechters hebben gezegd dat 4% te hoog is. De fiscus zal hier dus wel wat aan moeten doen.”

Vennootschapsbelasting
“De vennootschapsbelasting zal tevens worden aangepast. Het 20%-tarief gaat stapsgewijs in drie jaar naar 16% en het 25%-tarief naar 21%.”

Lage btw-tarief
“Het lage btw-tarief zal van 6% naar 9% stijgen. Dat betekent dat onder andere voedingsmiddelen, water, boeken, schoenmaker en de kapper iets duurder worden. Ik denk dat mensen dit niet echt gaan merken.”

Wilt u verder lezen over Prinsjesdag 2018?

Bekijk hier alle artikelen en interviews over dit thema>>

Wat zou u in het koffertje stoppen als u het voor het zeggen had?

Overgangsregeling box 2
“Voor de verhoging van de box 2-heffing voor aanmerkelijk belanghouders in de inkomstenbelasting komt nu geen overgangsregeling. Ik heb niets tegen de verhoging van de heffing (van 25% naar 28,5%), want de vennootschapsbelasting gaat wel omlaag (van 20% naar 16%), zodat de totale vennootschapsbelasting weinig zal verschillen. Het is echter wel vreemd dat er geen overgangsregeling komt. Als een bedrijf namelijk eerder al 20% vennootschapsbelasting heeft betaald en de winst pas na 2021 gaat uitkeren, dan zal hij hier nog eens 28,5% over betalen, waardoor de totale lasten veel hoger uitvallen.

Ik heb een praktijkvoorbeeld waar een klant 4 miljoen in zijn BV heeft zitten. Die 3,5% extra belasting gaat hem 120.000 euro kosten. Dat is serieus geld. Als hij het bedrag voor de verhoging in 2021 uitkeert, kan hij dit besparen. Hier zou de regering in mijn beleving iets voor moeten verzinnen. Persoonlijk zou ik een overgangsregeling in het koffertje willen stoppen, waarbij je over winst uit het verleden nog het oude tarief betaalt.”

Wet DBA
“Ik wil dat er iets gaat veranderen in de wet DBA. De arbeidsmarkt is namelijk heel anders dan 100 jaar geleden; hij is flexibel geworden. Tussen een zzp’er die 40.000 euro verdient en een werknemer die 40.000 euro verdient, zit best veel verschil. De zzp’er houdt er namelijk netto meer aan over door allerlei fiscale faciliteiten. Deze aftrekposten heeft de overheid in het leven geroepen, omdat een zelfstandige niet automatisch verzekerd is voor werkloosheid. Een werknemer bouwt daarnaast pensioen op en een zzp’er moet dit zelf regelen. Dat fiscale voordeel is voor de zzp’er om dit te regelen, maar in de praktijk gebeurt dit niet. Ik zou willen dat de zzp’er verplicht wordt om zijn arbeidsongeschiktheid en pensioen te regelen. Hij krijgt dan pas fiscaal voordeel als hij de verzekeringen heeft afgesloten. Dan ontstaat er tevens gelijk een zuivering van oneigenlijke zzp’ers.”

30%-regeling
“Deze regeling houdt in dat werkgevers 30% van het loon van buitenlandse werknemers belastingvrij mogen verstrekken. Voorheen mocht dit 8 jaar lang, maar het kabinet wil dit nu aanpassen naar 5 jaar. De 30%-regeling bestaat in Nederland, maar ook in de rest van Europa, waar de duur van de regeling ook overal 5 jaar is. Met de regeling zelf en het terugbrengen van de termijn heb ik weinig moeite. Ik denk echter dat de regeling in veel gevallen niet gebruikt wordt, waarvoor hij eigenlijk ooit bedoeld was.

De regeling is bestemt voor buitenlandse werknemers, als tegemoetkoming in hun hoge reiskosten als ze familie willen opzoeken. Ik vraag me af of dit ook hiervoor gebruikt wordt. Daarnaast zitten in de regeling vooral mensen die meer dan €37.296 verdienen. Hebben mensen met een flink salaris echt zo’n fiscaal voordeel nodig? Zou dit niet eerder nodig zijn voor mensen met een lager salaris?

Ik zou graag een lagere inkomensgrens in willen stellen. Daarnaast zou ik voor de inkorting van de regeling graag willen dat er een overgangsregeling komt voor bestaande gevallen.”

Wat zou u juist uit het koffertje halen?

Afschaffing dividendbelasting
“De afschaffing van de dividendbelasting, want hoewel het de Nederlandse belastingplichtige niet direct raakt, draagt de Nederlandse ondernemer wel degelijk de lasten. En dan vooral het mkb. De box 2-heffing gaat namelijk flink omhoog. In de plannen van het kabinet klimt het tarief van de huidige 25% naar 28,5% in 2021. Hierdoor betalen Nederlandse ondernemers de rekening, zodat buitenlandse beleggers meer dividend krijgen. Dat is de pijn. Het afschaffen van de dividendbelasting mag daarnaast misschien wel goed zijn voor het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid, het zorgt er ook voor dat meer expats in Nederland komen werken. Die moeten ook ergens wonen, wat zorgt voor nóg meer druk op de woningmarkt. Vergeet het kabinet door de afschaffing de eigen bevolking niet?”

Box 3-heffing
“We zijn met deze box echt een vreemde eend in de bijt in Europa. Als je bijvoorbeeld een tweede huis hebt, dan moet je daar belasting over betalen. Dat kennen ze in het buitenland niet. Over je spaargeld betaal je nu 30% van 4% belasting, dit komt neer op 1,2% belastingdruk. Toen dit in 2001 bedacht werd, was iedereen aan het juichen. Belasting betalen over 4% rente, terwijl je bij de bank nog 7% rente kreeg. Nu krijg je echter niets meer op je bank en is die belasting over 4% een grote last. Ik zou terug willen naar het systeem van voor 2001. Toen betaalde je belasting over de werkelijk verkregen rente. Dit is de meest eerlijke methode in mijn beleving.”

Wat er daadwerkelijk in het koffertje zit en wat de fiscale gevolgen zullen zijn, bespreken we op 19 september in het gratis Nextens webinar. Meld u hier aan >>

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • JaNee
Share this post