Koffertje van… Marco Hogeveen

“Ik wil een ander geluid laten horen”, stelt Marco Hogeveen, fiscaal spin in het web, accountant en tevens eigenaar van Cinq Accountants/Advisors. Hoewel hij zichzelf een generalist noemt, heeft hij duidelijke expertise op het vlak van financieringen en conflictbemiddeling. We vragen hem naar zijn verwachtingen en wensen voor de inhoud van het Prinsjesdag-koffertje op 18 september aanstaande.

Wat verwacht u dat er in het koffertje zit?

“Het regeerakkoord 2017”, zegt Hogeveen lachend. “Hier en daar zal er een scherp randje afgehaald worden, bijvoorbeeld als het gaat om de afschaffing van de dividendbelasting voor buitenlandse beleggers. Ik verwacht dat er ook nog wat fiscale regelingen komen op milieugebied, bijvoorbeeld veranderingen in de autokostenregeling.”

Wat zou u in het koffertje stoppen als u het voor het zeggen had?

Vereenvoudiging
“De wetgeving is vreselijk ondoorzichtig en ingewikkeld, waardoor er soms niet meer doorheen te komen is. Ook voor ons is het soms een kwestie van trial and error. Gewoon het invullen van mogelijke aftrekposten in Nextens om te kijken wat het effect is op de procentuele belastingbesparing. Ik zou wel willen dat er een vereenvoudiging komt, bijvoorbeeld van de autokostenregeling en eigenwoningregeling.”

“Voor de eigenwoningregeling heb ik wel een idee wat ik zou veranderen. Ik zou willen dat je standaard 100 procent mag financieren met een hypotheek, met 30 jaar renteaftrek en een annuïtaire aflossing. Het kost nu erg veel tijd en moeite om voor iedereen bij te houden welke stappen ze hebben doorlopen in hun leven. Het zou erg fijn zijn dat een aankoop van een huis automatisch op je aangifte komt te staan. Bijvoorbeeld: 1 juli 2018, 200.000 euro, aftrekbaar tot 1 juli 2048. Op het moment dat er iets wijzigt, komt er weer een regeltje onder te staan. Dat zou veel problemen en administratieve lasten schelen.”

Laat u bijpraten over de laatste stand van zaken op het gebied van eigen woning. Kijk hier het (gratis) webinar over de eigen woning terug.

Stimuleringsregelingen mkb
“Het mkb is de motor van de economie. Ik twijfel of die kennis ook voldoende bij de regering aanwezig is. We hebben namelijk twee problemen als mkb. Dat zijn de kosten voor de automatisering om mee te kunnen met de grotere jongens en het verkrijgen van goed opgeleid personeel. Ik zou willen dat er stimuleringsregelingen komen om het voor bedrijven makkelijker te maken om te automatiseren en personeel op te leiden.”

Kloof dichten tussen ondernemer en Belastingdienst
“Er moet ook iets gebeuren aan de kloof tussen de Belastingdienst en het mkb. Eén situatie die bij mij en collega’s steeds weer voorbij komt, zijn de koelbloedige brieven van de fiscus. Klanten die 30 jaar netjes belasting betalen en volgens de fiscus één fout maken, worden direct als notoire belastingontduiker neergezet. Als je vervolgens kunt aantonen dat het niet om een fout gaat, krijg je geen respons meer. Dit toont aan dat het empathisch vermogen bij de Belastingdienst soms laag is.”

Wat zou u juist uit het koffertje halen?

Afschaffing dividendbelasting en verhoging AB-heffing
“De afschaffing van de dividendbelasting, want dit is alleen positief voor multinationals en buitenlandse beleggers”, begint Hogeveen. “Maar… Er zijn punten in het regeerakkoord die nog veel erger zijn. Denk bijvoorbeeld aan de heffing voor aanmerkelijk belang die van 25% naar 28,5% gaat. Een aanmerkelijkbelanghouder is iemand die een belang van 5% of meer heeft in een vennootschap. In box 2 moet 25% belasting worden afgedragen over het belastbaar inkomen dat voortvloeit uit dat aanmerkelijk belang. In 2021 stijgt de heffing over nog niet uitgekeerde reserves met 14% ten opzichte van 2019. Ik raad daarom aan om de winstreserves voor de eerste verhoging in 2020 (van 25% naar 27,3%) uit te keren.”

Verliesverrekening
“Een andere oneerlijke regeling is het verkorten van de verliesverrekening. Nu is het nog zo dat ondernemingen verliezen in de VPB kunnen verrekenen met de belastbare winst uit andere boekjaren. Als een bv verlies maakt, kan dat verrekend worden met winsten uit het vorige boekjaar (carry back) of met winsten uit negen boekjaren daarna (carry forward). Die laatste termijn wordt teruggebracht tot zes jaar. Dit is best wel kort en vergroot de kans op verliesverdamping.”

Wat er daadwerkelijk in het koffertje zit en wat de fiscale gevolgen zullen zijn, bespreken we op 19 september in het gratis Nextens webinar. Meld u hier aan.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • JaNee
Share this post