Leeftijd wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 naar beneden bijgesteld

Per 1 juli wordt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aangepast. Vanaf die datum heeft iedereen vanaf 22 jaar of ouder recht op het minimumloon. De berekeningsmethodes voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar worden iets aangepast. Ook wordt het wettelijk minimumloon met 0,89% verhoogd.