Nederland blijft populair als investeringsland

Afschaffing van de dividendbelasting is voor buitenlandse bedrijven geen doorslaggevende factor om zich in Nederland te vestigen, hoewel het fiscaal klimaat wel een aandachtspunt blijft. Het vertrouwen in het Nederlandse vestigingsklimaat is het afgelopen jaar verder toegenomen. 52 procent van de internationale investeerders verwacht de komende drie jaar een verdere verbetering, dat is 3 procent meer dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2018 van accountants- en adviesorganisatie EY.

Vierde plaats

Het aantal buitenlandse investeringen in Nederland is gedaald van 409 in 2016 naar 339 in 2017. Daarmee is 2017 nog wel het op drie na beste investeringsjaar sinds 2010. Het aantal Europese investeringen groeide van 6.041 in 2016 naar 6.653 in 2017. Op de ranglijst van inkomende investeringen staat Nederland op de vierde plaats. Het Verenigd Koninkrijk blijft koploper, gevolgd door Duitsland en Frankrijk.

Brexit weinig effect

Van een negatief Brexit-effect lijkt volgens EY voorlopig nog geen sprake. De organisatie baseert deze conclusie op de stijging van het aantal investeringen in het Verenigd Koninkrijk met 5,9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven zegt 80 procent onder invloed van de Brexit niet van plan te zijn activiteiten naar andere landen te verplaatsen. 13 procent van de bedrijven die wel overwegen activiteiten over te hevelen, hebben Nederland in beeld als land van bestemming.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post