‘Ook mkb-ondernemers profiteren van lastenverlichting Rutte III’

Het is een misvatting dat MKB-ondernemers minder dan werknemers profiteren van de lastenverlichting die het kabinet heeft beloofd. De lastenverlichting door fiscale maatregelen heeft zowel voordelen voor ondernemers, als voor werknemers. Dat schrijft het FD op basis van een artikel in het economenblad ESB. Hierin weerspreken twee medewerkers van het ministerie van Financiën de kritiek dat Rutte III het midden- en kleinbedrijf achterstelt.

Mkb achtergesteld

Er woedt een discussie over de vraag wie het meest profiteert van de lastenverlichting die het kabinet in het vooruitzicht stelt. Vier organisaties van belastingadviseurs stelden in maart dat een weknemer in loondienst er zes tot tien keer zoveel op vooruit gaat als een ondernemer. Ook MKB-Nederland stelt dat het midden- en kleinbedrijf er slecht vanaf komt.

Kritiek op berekening

Volgens de twee medewerkers van Financiën; Pieter van Dalen en Jesse Hoekstra, valt de achterstelling van het mkb reuze mee. Zij hebben kritiek op de berekening van de belastingadviseurs. Zij zouden teveel hebben gekeken naar de maximale belastingdruk van de verschillende groepen. Die rekensom zegt iets over het bedrag dat iemand netto overhoudt, de zogeheten marginale belastingdruk. Om de inkomenseffecten in kaart te brengen moet volgens Van Dalen en Hoekstra de gemiddelde belastingdruk over het hele inkomen in ogenschouw worden genomen. Zij illustreren dit met het voorbeeld dat een hogere algemene heffingskorting wel de gemiddelde belastingdruk verlaagt, maar niet leidt tot een lagere marginale druk voor inkomen boven de 10.000 euro.

Belastingdruk

Van Dalen en Hoekstra hebben de effecten van het regeerakkoord uitgerekend. Hieruit blijkt dat ondernemers met een eigen bv en werknemers tot een bruto jaarinkomen of bruto jaarwinst van 130 duizend euro er ongeveer hetzelfde op vooruit gaan. Daarna daalt de belastingdruk voor werknemers sterker dan de lastenverlichting voor ondernemers. De ambtenaren stellen hierbij wel dat ondernemers winst in hun bv kunnen laten zitten en daardoor de belastingdruk kunnen verlagen.

IB-ondernemers

Voor IB-ondernemers ziet het beeld er anders uit. Tot een brutowinst van 68.500 euro profiteren zij van dezelfde lastenverlichting als werknemers. Vanaf het toptarief blijft de belastingdruk voor werknemers dalen, terwijl deze voor IB-ondernemers stijgt. Het verschil bedraagt ruim 2 procent. De reden hiervoor is de versobering van de zelfstandigenaftrek en mkb-vrijstelling.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post