Oplopend personeelstekort belemmert bedrijfsactiviteiten

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven ervaren in toenemende mate belemmeringen door het tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van dit jaar ondervond 25 procent van de ondernemers hierdoor problemen bij hun bedrijfsactiviteiten. In de bouwsector was dit zelfs 39 procent. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland.

Groeiend tekort

Begin 2016 werd een tekort aan arbeidskrachten nog door minder dan 5 procent van de bedrijven genoemd als belemmerende factor. Sindsdien is het aantal bedrijven met personeelstekort onafgebroken gegroeid tot ruim 25 procent in het derde kwartaal van dit jaar.

Bouw ervaart meeste last

Voor het eerst sinds 2008 hebben ondernemers in de bouw het meeste last van het tekort aan arbeidskrachten. Volgens 39 procent van de ondernemers in die sector worden bouwactiviteiten belemmerd door personeelstekort. In het tweede kwartaal maakte nog 19 procent van de bouwbedrijven hiervan een melding. Ook in de zakelijke dienstverlening en de sector vervoer en opslag is het tekort aan arbeidskrachten groot.

Ondernemersvertrouwen

Ondanks het personeelstekort is het ondernemersvertrouwen wel gestegen. Aan het begin van het derde kwartaal kwam dit uit op 15. Daarmee ligt de stemmingsindicator 0,8 punt hoger dan een kwartaal eerder. Sinds 2014 is de stemming van Nederlandse ondernemers onafgebroken positief. Het meeste vertrouwen hebben de ondernemers in de bouwsector, met een factor van 32,5. Een kwartaal eerder lag deze indicator nog enkele punten lager (27,1). Alleen ondernemers in de autohandel en –reparatie en delfstoffenwinning hadden minder vertrouwen dan het kwartaal ervoor.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • JaNee
Share this post