Opnieuw problemen schenk- en erfbelasting Belastingdienst

Er zijn opnieuw problemen met de inning van erf- en schenkbelasting. Dat heeft staatssecretaris Menno Snel van Financiën bekendgemaakt aan de Tweede Kamer. Er is een nieuw probleem opgedoken bij de inning van de 450 miljoen euro aan erf- en schenkbelasting die vorig jaar door IT-problemen bleef liggen.

Dit jaar oplossen

Het is niet duidelijk wat er precies misgaat. Het baart de staatssecretaris zorgen dat het zoveel moeite kost om boven tafel te krijgen wat er precies aan de hand is. Hij heeft de ambitie om het probleem dit jaar op te lossen.

Achterstanden inning erfbelasting

Gepland was dat de achterstanden in de inning van erfbelasting in de loop van 2018 zouden worden ingelopen. Volgens de minister is hiervan tot nu toe geen sprake. Het is ook niet gelukt om de reguliere instroom bij te houden. De achtergrond van de nieuwe vertraging ligt onder meer in de oplevering van een functionaliteit in het nieuwe aanslagopleggingssysteem. Daarnaast blijkt de benodigde capaciteit groter dan verwacht.

Miljoenennota

Bij de Miljoenennota zal een actualisatie van de belastingraming erf- en schenkbelasting plaatsvinden. De actuele informatie over aanslagoplegging wordt daarin meegenomen, belooft Snel. Naar verwachting zal dit leiden tot een neerwaarts effect op de raming voor de erfbelasting in 2018.

Bredere problemen

De huidige problemen zijn onderdeel van veel bredere problemen bij de belastingdienst. De fiscus kampt al veel langer met de nasleep van een uit de hand gelopen reorganisatie en een mislukte vernieuwing van ICT-systemen.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post