Problemen inning erf- en schenkbelasting kost 22 miljoen euro

De problemen bij de Belastingdienst met het innen van de erf- en schenkbelasting zorgen voor een financiële tegenvaller van 22 miljoen euro. De reden hiervoor is dat de Belastingdienst geen rente zal heffen over de erfbelasting die de ontvangers van een erfenis eigenlijk hadden moeten betalen. Dat schrijft RTLZ.

IT-problemen

In totaal werd vorig jaar een bedrag van 450 miljoen euro aan erf- en schenkbelasting niet geïnd, vanwege IT-problemen bij de fiscus. Dit bedrag zal alsnog worden binnengehaald, maar de rente over dit bedrag niet.

22 miljoen

Dat de schatkist 22 miljoen euro aan inkomsten misloopt, staat in een brief over de kwestie die staatssecretaris Menno Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De tegenvaller wordt opgevangen binnen de begroting.

Maatregelen

Uit de brief blijkt ook dat de problemen met het innen van de erf- en schenkbelasting in januari dit jaar al bekend waren. Toen zijn ook maatregelen genomen, maar deze zijn niet allemaal ingevoerd. Er zou bijvoorbeeld een risicomanager komen, die risico’s op vertragingen zou signaleren en oplossen. Deze risicomanager werd echter pas in maart aangesteld en kon zich door andere werkzaamheden bij de fiscus maar gedeeltelijk op zijn nieuwe taak focussen. Ook zou er extra mankracht bijkomen om de achterstand bij de inning weg te werken, maar dit is ook niet gebeurd.

Zomertaskforce

Vanwege de ernst wil Snel nu veel extra personeel inzetten. Het gaat om een ‘zomertaskforce’ die de hele zomer  aan de slag gaat met het wegwerken van de achterstanden. Hierbij denkt de staatssecretaris aan meer dan honderd extra werknemers.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post