Raad van State: Belastingplan 2019 zorgt voor teveel complexiteit

De regering wijzigt fiscale wetten op belangrijke onderdelen soms zo vaak en snel achter elkaar dat dit de voorspelbaarheid van de fiscale wetgeving aantast en tot complexe wetgeving leidt. De fiscale behandeling van de eigen woning is daar een voorbeeld van. Dit is te lezen in de adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State over het Belastingplan 2019.

Zorgvuldige behandeling

De Raad van State stelt verder dat in de wetsvoorstellen niet of slechts summier aan de orde  komt wat al die wijzigingen betekenen voor burgers. Verder is het van alle fiscale wetsvoorstellen de bedoeling om de parlementaire behandeling nog dit jaar af te ronden. ‘Dit doet geen recht aan een zorgvuldige behandeling van de wetsvoorstellen.’

Dividendbelasting

De afschaffing van de dividendbelasting is onderdeel van het pakket Belastingplan 2019. Deze maatregel leidt tot een forse derving van belastinginkomsten. Het is volgens de Raad van State daarom belangrijk dat de regering een zo compleet mogelijk beeld schetst van de gemaakte afwegingen. Op die manier kan een meer politiek afgewogen oordeel over de afschaffing van de dividendbelasting worden gegeven. De regeringsadviseur spreekt zich verder niet  inhoudelijk uit over de dividendbelasting: ‘Het is aan de wetgever, dus aan regering en parlement samen, om dat politieke oordeel te geven.’

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • JaNee
Share this post